Zestawienie przetargów przygotowały Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl, serwis TargetMarketing.pl i Grupą Marketingowa TAI na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED), Internecie i prasie.

Z raportu wynika, że w okresie marzec – grudzień 2012 r. rozstrzygnięto 13 593 przetargi, z tego najwięcej w IV kwartale (5686), a szczyt przypadł na grudzień. Rekordowy przetarg (o wartości 170 mln zł) wygrało Asseco. Najwięcej możliwości uzyskania kontraktów przedsiębiorcy mieli w województwach mazowieckim (blisko 30 proc.), małopolskim i śląskim (kolejność według ilości przetargów), a najmniej – w Lubuskiem i na Podlasiu. Większość przetargów (niemal połowa) dotyczyła dostawy komputerów i serwerów, a w dalszej kolejności – oprogramowania. Najmniej zleceń było na instalację sieci komputerowej.

Przedstawiamy statystki dotyczące poszczególnych kwartałów.

II kwartał – 155 mln zł dla Kamsoftu
W II kw. 2012 roku rozstrzygnięto 4105 przetargów związanych według Pressinfo.pl z branżą IT. Z tej puli 3215 wyników  dotyczyło bezpośrednio segmentu informatycznego, czyli nie były powiązane z innymi branżami. Łączna suma, na jaką rozstrzygnięto przetargi (branża IT) w II kwartale 2012 roku to 1 445 876 500 zł.

Najwięcej szans na kontrakt dawały w przetargach w woj. mazowieckim (1051 wyniki, 26 proc.).
Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT, w II kw. przedmiotem zamówienia najczęściej była dostawa/dzierżawa komputerów/serwerów – w 1178 przypadkach (37 proc.) Rozstrzygnięto także sporo przetargów obejmujących oprogramowanie – 612 (19 proc.). Na trzecim miejscu są materiały eksploatacyjne: tonery, kartridże, tusze – 577 (18 proc.). Najmniej wyników dotyczyło montaży sieci komputerowych – 6 (0,6 proc.)

Przetargi według przedmiotu zamówienia w II kw. 2012 r.

Podmiot

Ilość rozstrzygnięć

Komputery,
Serwery

1178

Oprogramowanie
Komputerowe

612

Tonery,
Kartridże, Tusze

577

Urządzenia,
Akcesoria Biurowe I  Komputerowe

535

Serwis,
Naprawa

112

Usługi
Informatyczne, Internet

102

Części
Komputerowe

61

Archiwizacja
Dokumentów

16

Niszczarki,
Gilotyny, Bindownice, Maszyny Pakujące

16

Montaż Sieci
Komputerowej

6

Suma
Całkowita:

3215

Najwięcej przetargów (47) wygrało Asseco. Drugie miejsce zajął Alltech Zdzisław Pająk, Artur Pająk S.J. (43), a kolejne: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka I Petlak S.J. oraz PROGRESS SYSTEMY KOMPUTEROWE Sp. z o.o. – po 38 wygranych przetargów. Pierwszą piątkę zamyka firma: MULTIKOM Adam Papierski P.W. (37 wyników).


Zwycięzcy przetargów w II kw. 2012 r.

Nazwa firmy

Ilość wygranych
przetargów

ASSECO POLAND S.A.

47

ALLTECH
Zdzisław Pająk, Artur Pająk S.J.

43

PRAXIS ŁÓDŹ
Pilecka I Petlak S.J.

38

PROGRESS
SYSTEMY KOMPUTEROWE Sp. z o.o.

38

MULTIKOM Adam
Papierski P.W.

37

 

Biorąc pod uwagę wartość przetargów, w II kwartale 2012 roku numerem 1 był Kamsoft, który wygrał w 8 postępowaniach na łączną kwotę niemal 155 mln zł. Nieco słabsze wyniki osiągnęły Comarch (131,16 mln zł) i HP (129 mln zł) .

Firmy, które wygrały przetargi o największej wartości w II kw. 2012 r.

Nazwa firmy

Wartość

KAMSOFT S.A.

154 964 696 zł

COMARCH S.A.

131 160 327 zł

HEWLETT-PACKARD
POLSKA Sp. z o.o.

129 069 286 zł

CENTRALNY
OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA S.A.

102 383 361 zł

SYGNITY S.A.

81     794 112 zł

 
III kwartał – Asseco wygrało najwięcej
W III kwartale 2012 roku rozstrzygnięto 3802 przetargi i złożono zlecenia na usługi, wykonanie oraz dostawy, związane z branżą IT. W tym 2923 wyników dotyczyło tylko branży IT. Łączna suma na jaką rozstrzygnięto przetargi w III kwartale 2012 roku to 885 799 286 zł.

Wśród wyników przetargów, w całości związanych z branżą IT (wszystkie części przetargu), w III kwartale przedmiotem zamówienia najczęściej była dostawa/dzierżawa komputerów/serwerów – w 1095 przypadkach (37 proc.). Drugie miejsce zajęły wyniki dotyczące oprogramowania komputerowego – 612 (21 proc). Na trzeciej pozycji są urządzenia/akcesoria biurowe i komputerowe – 527 (18 proc). 


Przetargi według przedmiotu zamówienia w III kw. 2012 r.

Przedmiot

Ilość wyników

Komputery,
Serwery

1095

Oprogramowanie
Komputerowe

612

Urządzenia,
Akcesoria Biurowe I  Komputerowe

527

Tonery,
Kartridże, Tusze

359

Usługi
Informatyczne, Internet

116

Serwis,
Naprawa

98

Części
Komputerowe

57

Archiwizacja
Dokumentów

20

Niszczarki,
Gilotyny, Bindownice, Maszyny Pakujące

20

Montaż Sieci
Komputerowej

19

Suma całkowita:

2923

Najwięcej przetargów ponownie wygrało Asseco (53). Drugie miejsce zajął Senetic (45), a kolejne Zuber (33).

Zwycięzcy przetargów w III kw. 2012 r.

Nazwa firmy

Ilość wygranych przetargów

ASSECO POLAND
S.A.

53

SENETIC Sp. z
o.o. Spółka Komandytowa

45

ZUBER  P.H.P.U.

33

SUNTAR Sp. z o.o.

32

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka
I Petlak S.J.

29

Biorąc pod uwagę wartość wygranych przetargów, liderem był Comarch, który wygrał w 8 postępowaniach na łączną kwotę 132,3 mln zł. Kolejne w zestawieniu firmy to Asseco (64,8 mln zł) i Kamsoft (43,2 mln zł).

Firmy, które wygrały przetargi o największej wartości w III kw. 2012 r.

Nazwa firmy

Wartość

COMARCH S.A.

                         132 298
972 zł

ASSECO POLAND
S.A.

                           64 855
013 zł

KAMSOFT S.A.

                           43
215 682 zł

COMPAREX POLAND Sp. z o.o.

                           38 844 159 zł

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS Sp. z o.o.

                           32 917 697 zł

IV kwartał – rekordowy kontrakt
Z raportu Pressinfo.pl wynika, że w IV kw. 2012 roku rozstrzygnięto 5686 przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy, związanych z branżą IT. Z tej puli 4261 dotyczyło tylko IT (wszystkie części). Im bliżej końca roku, tym więcej przetargów. W grudniu rozstrzygnięto 2277 (40 proc. z całego kwartału).
 
Wśród wyników, które w całości dotyczyły branży IT, w IV kw. przedmiotem zamówienia najczęściej była dostawa/dzierżawa komputerów/serwerów (1860 przypadków, 44 proc.), nieco rzadziej oprogramowanie – 787 (19 proc.). Numer 3 to urządzenia/akcesoria biurowe i komputerowe – 785 (18 proc.). 

Przetargi według przedmiotu zamówienia w IV kw. 2012 r.

Przedmiot

Ilość
wyników

Komputery,
Serwery

1860

Oprogramowanie
Komputerowe

787

Urządzenia,
Akcesoria Biurowe I  Komputerowe

785

Tonery,
Kartridże, Tusze

473

Usługi
Informatyczne, Internet

132

Części
Komputerowe

89

Serwis,
Naprawa

81

Archiwizacja
Dokumentów

27

Niszczarki,
Gilotyny, Bindownice, Maszyny Pakujące

18

Montaż
Sieci Komputerowej

9

Suma
całkowita:

4261

Przetargi na najwyższą łączną sumę rozstrzygnięto w województwie mazowieckim – 422,6 mln zł. Kolejne w zestawieniu są województwa: podkarpackie i śląskie. Najniższą sumę zanotowano w woj. podlaskim – niecałe 8 mln zł.


Łączna wartość rozstrzygniętych przetargów w poszczególnych województwach

Województwo

Wartość

Mazowieckie

422
571 548 zł

Podkarpackie

234
873 213 zł

Śląskie

96
817 326 zł

Małopolskie

83
352 996 zł

Kujawsko-Pomorskie

69
041 677 zł

Dolnośląskie

68
754 135 zł

Wielkopolskie

40
895 023 zł

Pomorskie

33
457 649 zł

Łódzkie

26
275 940 zł

Zachodniopomorskie

19
811 020 zł

Lubelskie

18
326 498 zł

Opolskie

14
097 354 zł

Świętokrzyskie

12
466 806 zł

Warmińsko-Mazurskie

10
925 657 zł

Lubuskie

8 578
955 zł

Podlaskie

7 938
659 zł

Suma końcowa

1 168
184 455 Zł

W IV kw. 2012 r. najwyższą kwotą, na jaką ogłoszono pojedynczy przetarg było 170, 8 mln zł. Na tyle wyceniono ‚wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu’. Przetarg ten wygrało Asseco Poland.

 

Źródło: Pressinfo.pl