Koronawirus będzie miał największy wpływ na branżę ICT w 2020 r. – uważają analitycy Global Data, co zresztą w obecnej sytuacji wydaje się oczywiste. Jednak epidemia zaatakuje poszczególne sektory rynku w różnym stopniu.

Przypuszczenia są związane z tym, że Covid-19 będzie silnie obciążał światową gospodarkę, która zdaniem analityków zostanie zatrzymana co najmniej na 3 miesiące. Wirus sprawdzi odporność finansową firm. Wiele z nich nie przetrwa początkowej fazy epidemii, a prawie wszystkie pozostałe odczują znaczny spadek przychodów – zdaniem Global Data. W efekcie ograniczone zostaną inwestycje.

Z analizy 17 segmentów rynku TMT (IT, media, telekomunikacja) wynika, że szczególnie ponure perspektywy rysują się przed dostawcami usług IT. Analitycy spodziewają się, że w najbliższym czasie firmy zajmujące się usługami IT będą cierpieć z powodu przymusowego zamknięcia biznesów swoich klientów. W długim terminie trzeba natomiast liczyć z silnym spowolnieniem w projektach IT, ponieważ firmy, które przetrwają, ograniczą wydatki.

Mocny cios otrzyma także rynek elektroniki konsumenckiej. Z dużym spowolnieniem powinni liczyć się także producenci komponentów i dostawcy infrastruktury IT. Ci jednak będą zyskiwać w dłuższym terminie, gdy poprawi się dostępność produktów – uważa Global Data. Z kolei segmenty oprogramowana do współpracy i usług chmurowych już w krótkim terminie będą sobie dobrze radzić w okresie epidemii.

W takich obszarach jak zintegrowana komunikacja i współpraca, obserwuje się już znaczną poprawę ze względu na nacisk na pracę zdalną i kontakty online.

Epidemia będzie miała prawdopodobnie wpływ na dostawców IT dla przedsiębiorstw, którzy w dużym stopniu polegają na procesach produkcyjnych just-in-time. Zdaniem analityków jest ryzyko zakłócenia łańcucha dostaw. Także ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej będzie miało wpływ na ten segment.

Wpływ epidemii na poszczególne sektory rynku TMT (IT, media, telekomunikacja) w 2020 r.