Według Ministerstwa Infrastruktury przedsięwzięcie jest największą inwestycją w sieci szerokopasmowe realizowaną ze środków unijnych na terenie całej wspólnoty. Budowa infrastruktury Internetu obejmie województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Plan zakłada, że do końca 2013 r. w tych regionach do sieci zostanie podłączonych 100 proc. firm i instytucji oraz 90 proc. gospodarstw domowych. Projekt ma ograniczyć zjawisko wykluczenia cyfrowego we wschodniej części kraju.