Konsumenci coraz częściej stawiają na jakość, nie koszt usług cyfrowych. Czynnik ten w tym roku zyskał na wadze zwłaszcza w odniesieniu do usług szerokopasmowych (51 proc. wobec 41 proc. w ub.r.) i inteligentnego domu (40 proc. vs. 34 proc.) – według badania EY.

Na wysoki wynik wpłynął entuzjazm konsumentów co do ofert szerokopasmowego internetu w wariancie premium. Co ciekawe, są oni bardziej skłonni zapłacić więcej za dobrą obsługę klienta (36 proc. vs. 30 proc. w ub.r.) i niezawodność internetu (35 proc.).

W ciągu ostatnich kilku lat zapotrzebowanie gospodarstw domowych na usługi internetu wysokiej jakości wyraźnie się zwiększyło. Przyczynił się do tego wzrost popularności pracy i edukacji zdalnej, a także usług streamingowych.

Jednak jednocześnie nabywcy domowi ostatnio mocniej trzymają się za kieszeń, z wyzwaniami zmaga się rynek produktów smart home, na które popyt w ostatnim czasie maleje. Prawie połowa ankietowanych twierdzi, że negatywne otoczenie ekonomiczne sprawiło, iż są mniej skłonni do korzystania z nowych rozwiązań w zakresie usług łączności i dostarczania treści (43 proc.) i wdrażania nowych technologii i gadżetów do domu (48 proc.). Z kolei 56 proc. wskazało, że z powodu presji finansowej częściej aktywnie poszukuje najlepszych ofert na rynku.

Badani wskazują, co mają poprawić ISP

Z badania wynika, że jednym z najważniejszych problemów dla konsumentów wciąż pozostaje niezawodność internetu.

Ponad 1/4 respondentów (26 proc.) twierdzi, że szerokopasmowe połączenie sieciowe, z którego korzysta w domu, bywa zawodne.

Stanowi to jedynie nieznaczną poprawę wobec poprzednich lat, gdy analogiczny kłopot zgłaszało 28 proc. ankietowanych.

Co ważne, pomimo rosnącego zasięgu sieci 4G i 5G, wzrósł odsetek osób informujących o zawodności połączenia mobilnego. W obecnym badaniu wyniósł on 29 proc., podczas gdy rok temu było to 24 proc., a w 2021 r. zaś tylko 22 proc.

Jednocześnie co trzecie gospodarstwo domowe jest zdania, że poprawa niezawodności internetu pozostaje kluczowym obszarem, na którym powinni skupić się jego dostawcy.

W Polsce w 2023 r. dostęp do internetu posiadało 93,3 proc. gospodarstw domowych. Wobec 2022 r. udział gospodarstw posiadających dostęp przez szerokopasmowe łącze stacjonarne nie zmienił się (69,5 proc.). Dostęp przez szerokopasmowe łącze mobilne wykazało o 3,1 p. proc. gospodarstw więcej r/r (73,7 proc.) – według raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r.”

———————-

Badanie EY „Decoding the digital home” opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród 21 tys. gospodarstw domowych w Kanadzie, Francji, Włoszech, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA.