Robert Smułkowski zrezygnował z pełnionej funkcji. Według spółki powody są osobiste. Jego obowiązki przejął wiceprezes Zbigniew Pomianek, który jest związany ze spółką od ponad 20 lat. Współtworzył Asseco Poland w 1995 r. Jest także członkiem rady nadzorczej Asseco Business Solutions.

Robert Smułkowski był wiceprezesem Asseco Poland od 2007 r. Przed przejściem do Asseco, od 1989 r. pracował w Softbanku. Od 1990 r. był członkiem zarządu spółki, odpowiedzialnym za serwis i wdrożenia, rozwój oprogramowania i sprzedaż. Do września 2004 r. nadzorował większość projektów realizowanych przez Softbank.