ComputerLand zakończył w Invest-Banku wdrożenie systemu informatycznego SPID (System Przetwarzania i Interpretacji Danych). SPID to system sprawozdawczy klasy MIS. Aplikacja ta rozszerza i zastępuje dotychczasowe systemy sprawozdawcze stosowane w bankach. SPID wspomaga m.in. większość zadań związanych z bieżącym monitorowaniem sytuacji finansowej banku oraz sporządzaniem sprawozdań dla centralnych instytucji (m.in. Narodowego Banku Polskiego).
Invest-Bank był pierwszym bankiem, który zdecydował się na wdrożenie systemu. Wdrożenie zakończyło się w zaplanowanym terminie 6 miesięcy. SPID został wdrożony w centrali i 23 oddziałach banku, a następnie dostosowany do zmieniającej się struktury organizacyjnej banku, która docelowo zakłada funkcjonowanie 9 oddziałów regionalnych.
SPID pozwala na konsolidację danych finansowych z rozproszonych systemów księgowych banku. Dostęp do centralnej bazy systemu ma 60 użytkowników z kilku departamentów w centrali Invest-Banku oraz pracownicy oddziałów. Jednym z elementów wdrożenia była konwersja danych obejmująca dane księgowe z ostatnich 5 lat, które zostały przeniesione automatycznie do nowego systemu z dotychczas eksploatowanych systemów sprawozdawczych (RABA i BAKIS). W ramach wdrożenia wykonano również konwersji ok. 500 raportów i sprawozdań opracowanych w starych systemach do obsługi sprawozdawczości własnej i obowiązkowej (np. NBP).
SPID został zaimplementowany w banku przy wykorzystaniu relacyjnej bazy danych Oracle pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT 4.0. W centrali banku system działa na serwerze Compaq ProLiant z dwoma procesorami 700 MHz, pamięcią operacyjną 512 MB RAM oraz 4 dyskami 9,1 GB w konfiguracji Smart Array. Do eksploatacji systemu w 9 oddziałach regionalnych przygotowano instalacje sieciowe umożliwiające pracę 5 użytkowników w lokalnej instalacji sieciowej z Windows NT.