W roku obrotowym 2015/2016 (1 lipca 2015 r. – 30 czerwca 2016 r.) ViDiS spodziewa się 46 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto w wysokości 972 tys. zł. Oznacza to, że zysk będzie wyraźnie niższy niż w roku 2014/2015, mimo porównywalnych przychodów. Według danych z 4 kwartałów poprzedniego roku finansowego ViDiS wypracował 45,54 mln zł przychodów i 1,43 mln zł zysku netto. Był to dużo lepszy wynik niż rok wcześniej – odpowiednio o ok. 10,3 mln zł i ok. 614 tys. zł, dzięki większej sprzedaży wszystkich produktów oferowanych przez spółkę. Według dystrybutora znacznie przyczyniły się do tego produkty Avteka, Qomo, Casio i Viviteka. Sprzedaż Avteka w roku obrotowym 2014/2015 wzrosła o ok. 26 proc. i generowała pod koniec roku prawie 1/5 przychodów spółki.

Spółka poinformowała, że będzie na bieżąco monitorowała wykonanie prognozy i co kwartał oceni możliwość jej realizacji.