W IV kw. 2019 r. ViDiS wypracował 28,3 mln zł obrotu i 2,7 mln zł zysku brutto, co oznacza wzrost odpowiednio o 24 proc. i 45 proc. Zysk netto wyniósł 2,13 mln zł (+38 proc.). W grudniu ub.r. dystrybutor przeżył trudne chwile w związku z cofnięciem limitu kredytowego przez jednego z dużych ubezpieczycieli. Po negocjacjach limit przywrócono w styczniu br.

Tradycyjnie w ostatnim kwartale spółka miała najwięcej zamówień związanych z programem Aktywna Tablica. Tylko w grudniu sprzedano ponad 1,1 tys. monitorów jednej z własnych marek. ViDiS ocenia udział sprzedaży związanej z programem na 5-6 proc. w skali roku. Uważa, że rynek jest daleki od nasycenia (3-4 szt. monitorów interaktywnych na szkołę). Nie wiadomo, czy Aktywna Tablica będzie kontynuowana. Dystrybutor przypuszcza, na podstawie informacji z MEN, że w 2020 r. może pojawić się bliźniaczy program.

Spółka w sektorze edukacji liczy również na profity z wdrożeń laboratoriów cyfrowych, dzięki programowi dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) w publicznych szkołach podstawowych. MEN przeznaczy na ten cel 320 mln zł w ciągu 4 lat (od 2018 r.).