Dystrybutor AV ViDiS liczy na rozwój biznesu w krajach UE. Zacieśnił współpracę handlową z jednym z partnerów, właścicielem niemieckiej marki Avilux (dostarcza rozwiązania Digital Signage, edukacyjne, konferencyjne i in.).

Wrocławska firma zawiązała z osobą fizyczną na gruncie prawa niemieckiego umowę spółki z o.o. (Avilux Verwaltungs GmbH). ViDiS objął w niej 55 proc. udziałów za wkład pieniężny wynoszący 13 750 euro.

Następnie powstała spółka celowa, tj. spółka komandytowa regulowana przepisami prawa niemieckiego pod firmą avilux GmbH & Co. KG, w której komplementariuszem jest Avilux Verwaltungs GmbH, a jednym z komandytariuszy został polski dystrybutor. Jego wkład pieniężny wynosi 366 666,66 euro (ok. 1,5 mln zł).

Ekspansja w UE

Spółka celowa zajmie się przede wszystkim dystrybucją sprzętu audiowizualnego na terenie Niemiec i Austrii, a także rozwojem rozwiązań i usług w zakresie systemów AV.

Jej utworzenie to kolejny etap w realizacji strategii zwiększenia udziału w rynkach państw UE – informuje zarząd ViDiS-u. Zapewnia, że dostrzega ogromny potencjał w rozpoczęciu bezpośredniej dystrybucji sprzętu AV na rynku niemieckim, który do tej pory zaopatrywany był w produkty oferowane przez polską spółkę jedynie poprzez partnerów handlowych.

W II poł. 2021 r. (I poł. roku obrotowego 2021/2022) ViDiS osiągnął jednostkowo 62,4 mln zł przychodów wobec 52,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wzrósł do 5,4 mln zł z 3,3 mln zł.

Dystrybutor zapewnia, że wszyscy dostawcy spółki z Chin i Europy realizują zamówienia bez większych problemów oraz w ustalonych terminach. W pandemii wydłużone są natomiast czasy dostaw. Firma nie przewiduje zmiany tej sytuacji w najbliższym okresie.