Zmiany w przepisach przyjął Sejm, teraz nowelizacją zajmie się Senat. Kary przewidziano m.in. dla pracowników skarbówki, jeśli nie zwrócą w ustawowym czasie podatków i nadpłat. Sankcje finansowe grożą także urzędnikom za przekraczanie terminu zwrotów należności celnych, składek na ZUS i NFZ.

Kary mogą być stosowane tylko w wypadku naruszenia prawa, gdy urząd musiał zapłacić kary albo odsetki. Jeśli opóźnienie nastąpiło z innych powodów, urzędnik może spać spokojnie.

Poszerzono także zakres odpowiedzialności za błędy i przekręty związane z udzielaniem zamówień publicznych. Urzędnikom grożą kary np. wtedy, gdy opiszą przedmiot zamówienia w sposób utrudniający konkurencję, podadzą niewłaściwą wartość zamówienia, oferty będą oceniane niezgodnie z przepisami. Nowelizacja przewiduje, że za zaniedbania obowiązków odpowiadają także przełożeni urzędnika.

Za naruszenie przepisów pracownicy urzędów i ich szefowie mogą być karani upomnieniem, naganą, karą pieniężną albo zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi przez 5 lat. Minimalna kara pieniężna to 0,25 wysokości 3-krotnego wynagrodzenia osoby winnej zaniedbania.

Urzędnik ponosi jednak odpowiedzialność tylko za kwoty przekraczające wysokość średniej krajowej z poprzedniego roku (obecnie obowiązuje stawka 3224,98 zł). Za mniejsze nadużycia nie będzie ścigany, przynajmniej z tytułu nowelizowanej ustawy.