Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska. Chodzi o skargi na płatne serwisy aktywowane z wykorzystaniem usługi direct billing (jak Wizzgames, Gameland – gry, Zaplium, Dealsaint – dostęp do zniżek oraz Vodoline – filmy vod).

Według urzędu wielu konsumentów skarży się na przypadkowe uruchomienie płatnych serwisów podczas przeglądania internetu, np. przez kliknięcie w reklamę lub przy wykorzystaniu karty SIM w routerze.

Usługi te są świadczone przez podmioty trzecie i rozliczane przez T-Mobile.

Dowiadywali się z rachunku

Ludzie twierdzą, że o naliczeniu opłat dowiadywali się dopiero z rachunku telefonicznego. Fakt, że mogło dochodzić do przypadkowych aktywacji usług, potwierdzali też abonentom konsultanci – utrzymuje UOKiK.

Z kolei według operatora, aktywacja następuje przez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”.

Prezes UOKiK zapowiedział, że zweryfikuje to w postępowaniu wszczętym przeciwko T-Mobile Polska.

Lista zarzutów UOKiK wobec T-Mobile

Prezes UOKiK przedstawił zarzuty wobec telekomu. Wymienia niepotwierdzanie konsumentom warunków zawarcia umowy o świadczenie usługi „Zamów z T-Mobile” na trwałym nośniku oraz udzielanie niepełnych odpowiedzi na reklamacje.

Urząd utrzymuje, że T-Mobile nie odnosił się do zastrzeżeń abonentów, a także nie weryfikował okoliczności aktywacji usługi.

Kolejne zarzuty to brak na rachunkach za telefon danych, które umożliwiłyby zorientowanie się konsumentowi co to za usługi i kto je świadczy. Innymi słowy ludzie nie wiedzieli, za co właściwie płacą.

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się karą do 10 proc. ubiegłorocznego obrotu przedsiębiorstwa.

To nie jedyne działania UOKiK związane z nieświadomą aktywacją serwisów serwisów subskrypcyjnych – w toku jest postępowanie przeciwko Orange Polska.

Będą zmiany w prawie

W związku z nieprawidłowościami związanymi z wykorzystaniem usługi direct billing planowane jest uregulowanie zasad ich świadczenia przy okazji implementacji przepisów unijnej dyrektywy, która ustanawia Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

UOKiK chce, by w polskiej ustawie prawo komunikacji elektronicznej znalazły się regulacje, które uniemożliwią aktywację serwisów bez wyraźnej zgody konsumenta.