Według analiz firmy najważniejszym zjawiskiem było rosnące zainteresowanie złożonymi pamięciami masowymi zdefiniowane programowo (SDS). Przełożyło się to na rozwój zaawansowanych technik odzyskiwania danych dla przedsiębiorstw. Istotny wpływ miała także ochrona prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz rozwój technologii zarządzania archiwami danych.

 
Pamięci masowe zdefiniowane programowo (Software Defined Storage)

W założeniu bezawaryjne, coraz popularniejsze wśród użytkowników biznesowych systemy SDS, okazały się jednak zawodne W 2015 r. Kroll Ontrack odnotował dwukrotny wzrost liczby awarii SDS-ów, skutkujących utratą danych. Takie przypadki wymagały opracowania odpowiednich rozwiązań, ponieważ większość producentów wykorzystuje własne metody przechowywania danych w obrębie SDS.

– Odzyskiwanie tego typu danych jest możliwe, choć bardzo złożone. Warunkiem sukcesu jest przede wszystkim zidentyfikowanie awarii oraz analiza i rozszyfrowanie wzorów przechowywania danych. Potem powinna nastąpić odbudowa systemu plików i opracowanie narzędzi do przywrócenia kluczowych informacji – mówi Adam Kostecki, specjalista do spraw rozwoju i bezpieczeństwa Kroll Ontrack.

Systemy hiperkonwergentne

Hiperkonwergencja to jedna z najważniejszych innowacji, związanych z przechowywaniem danych. Tego typu architektura IT łączy w sobie sprzęt, sieć i zasoby pamięci masowej za pośrednictwem oprogramowania, umożliwiającego uruchomienie na każdym urządzeniu, niezależnie od jego producenta.

Rozwiązania tego typu pojawiły się na rynku pod koniec 2014 r., a w 2015 roku ich popularność rosła. Specjaliści przewidują, że w 2016 r. – pociągnie to za sobą konieczność opracowania metod odzyskiwania danych z systemów hiperkonwergentnych.

Kroll Ontrack zaznacza, że takie procesy może skomplikować wstępna konfiguracja systemu, zwłaszcza nośników HDD, SSD oraz pamięci flash lub w ogóle brak informacji o konfiguracji systemu.

Stacjonarne i zdalne odzyskiwanie

Na branżę odzyskiwania danych silnie wpływają globalne regulacje, dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Zmieniające się otoczenie prawne i tendencja do regulowania dostępu do określonych informacji, przekładają się na rosnące zapotrzebowanie na zdalne lub odbywające się wewnątrz organizacji procesy odzyskiwania. Przywracanie informacji bez ich przenoszenia poza firmę to także konieczność w przypadku złożonych i rozbudowanych systemów.

Zarządzanie archiwami danych

Wiele przedsiębiorstw stoi w obliczu obowiązku przechowywania i utrzymania dostępu do archiwalnych danych. Bywa to kosztowne i kłopotliwe. Niewłaściwe prowadzenie archiwów cyfrowych może z kolei skutkować problemami prawnymi. W 2015 r. globalne badanie Kroll Ontracka przeprowadzone wśród ponad 700 administratorów IT ujawniło, że prawie jedna trzecia organizacji nie ma wglądu w informacje przechowywane za pośrednictwem archiwów taśmowych.

Według Kroll Ontracka wśród dobrych praktyk, związanych z zarządzaniem archiwami taśmowymi, najważniejsze jest określenie ich jakości i uzyskanie wiedzy na temat zgromadzonych informacji. Specjaliści firmy zwracają uwagę na zapotrzebowanie nie tylko na rozwiązania katalogujące informacje i ich umiejscowienie, lecz także na konsolidujące katalogi – wiele systemów w jeden, umożliwiający przeszukiwanie zasobów.

Kasowanie i weryfikacja

W 2015 r. po raz kolejny okazało się, że prywatność i bezpieczeństwo danych to priorytety każdej organizacji. Rosnąca liczba informacji na temat cyberprzestępczości i naruszeń skłaniała przedsiębiorców do wzmacniania procedur bezpieczeństwa.

– Rośnie liczba zapytań ze strony działów IT i producentów napędów, dotyczących weryfikacji skuteczności fabrycznych funkcji usuwania danych. W rezultacie odnotowaliśmy gwałtowny wzrost zapotrzebowania na usługi weryfikacji kasowania danych. Nasi inżynierowie coraz częściej przeprowadzają szczegółową analizę napędów i przygotowują sprawozdania weryfikujące, czy zastosowane metody usuwania informacji są bezpieczne –
wyjaśnia Adam Kostecki.