Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.
Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Huawei | Dodano: 2023-04-19 10:15

Huawei: 10 trendów w branży data center

Na podstawie swoich doświadczeń i wiedzy specjaliści Huawei wyróżnili 10 najważniejszych trendów, które będą kształtować branżę data center w perspektywie pięciu najbliższych lat. W odpowiedzi na obecne tendencje, już teraz producent oferuje produkty i rozwiązania umożliwiające zrównoważony rozwój centrów danych.

centra danych data center Huawei sylwester pluta trendy zrównoważony rozwój
Autor: Tomasz Janoś | Dodano: 2023-01-27 13:15

Gartner prognozuje: najważniejsze trendy w branży

Od przemysłowych prób wykorzystania metaverse już w produkcji po duże miasta używające platform chmurowych w celu usunięcia korków na drogach i usprawnienia codziennych operacji... To technologia ma być kluczem do rozwiązywania niektórych z najbardziej palących problemów na świecie.

Gartner prognozy trendy
Autor: Krzysztof Jakubik | Dodano: 2018-11-23 08:05

Pamięci masowe: 5 trendów na 2019 r.

Od lat producenci starają się uprościć ofertę pamięci masowych, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstw, ale obserwacja rynkowych trendów pokazuje, że do sukcesu daleko. Analiza tego, co przyniesie klientom największe korzyści, nadal leży zatem po stronie integratorów.

pamięci masowe trendy
Autor: Artur Kostrzewa | Dodano: 2017-12-11 07:59

MŚP, czyli powrót do przeszłości

Słaba koniunktura w segmentach publicznym i konsumenckim skłania producentów do koncentracji na sektorze MŚP, czyli tej części rynku, na której popyt nie spada. Pozostaje pytanie: po co przyjdą klienci?

MSP raport trendy
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2017-10-26 07:38

10 trendów na 2018 rok

Analitycy Gartnera wskazują nowe rynki technologiczne, które ich zdaniem będą rosnąć w najbliższych latach.

Gartner trendy
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2016-01-18 10:30

2 mln miejsc pracy w nowych technologiach

Do 2020 r. powstanie 2 mln nowych miejsc pracy dla specjalistów IT i nowych technologii. Wskazano 5 rozwojowych obszarów - w studium przygotowanym na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

davos IT trendy