Talex otrzymał zamówienie od spółki Toyota Central Europe z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług informatycznych, z wykorzystaniem infrastruktury centrum danych spółki. Usługi będą świadczone przez 5 lat, z możliwością ich przedłużenia na czas nieokreślony.

Szacowana wartość zamówienia 5-letnim okresie wynosi 8,92 mln zł netto. Rzeczywista wartość świadczonych usług uzależniona jest od faktycznej liczby urządzeń Toyoty, kolokowanych w data center poznańskiej spółki oraz od ilości i zakresu świadczonych usług towarzyszących.

To kolejna znacząca umowa Talexu w ostatnim czasie. Firma zawarła aneks do kontraktu z Allegro, przedłużający świadczenie usług data center dla platformy e-commerce. Wartość to szacunkowo 13,1 mln zł netto do końca 2024 r.

Talex w I poł. 2023 r. osiągnął 37,9 mln zł przychodów, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka miała blisko 2 mln zł straty netto wobec 1,3 mln zł zysku przed rokiem.