Nowy serwis umożliwi udostępnianie usług drogą elektroniczną dla klientów ZUS-u. Projekt zakłada, że w ramach PUE będzie można składać wnioski i dokumenty online, np. oświadczenie o osiąganiu przychodu, zgłoszenie zapytania płatnika, zgłoszenie zmiany danych i wiele innych. Portal ma umożliwić także dostęp do danych na indywidualnym koncie, co pozwoli np. na sprawdzenie ile pieniędzy wpłynęło ze składek. W serwisie powinien pojawić się także wirtualny doradca, który będzie odpowiadał na pytania użytkownika.

W ramach projektu Sygnity wdroży m.in. część portalową, formularze elektroniczne, wirtualnego doradcę oraz tzw. szynę e-usług – rozwiązanie ESB (Enterprise Service Bus), które stworzy podstawę do komunikacji elektronicznej w ZUS-ie. Integrator ma także zapewnić funkcjonalność e-płatnika, umożliwiającą wypełnianie i przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS-u.

Najważniejszy etap projektu, czyli wykonanie portalu, zostanie zrealizowane do końca 2011 roku. Na kolejnym etapie zgodnie z umową Sygnity zapewni roczny nadzór autorski oraz 2 lata serwisu. Wartość kontraktu wynosi 18,1 mln zł.