Celem przedsięwzięcia jest budowa systemu, który umożliwi gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów o zdarzeniach medycznych organom administracji, przedsiębiorcom, pacjentom. Platforma ma umożliwić m.in. zdalny dostęp do danych pacjentów. Podstawowe informacje będą przechowywane centralnie, a rozszerzone – w bazach lokalnych.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zakwalifikowało Sygnity do czterech części przetargu, a konsorcjum z Asseco oraz spółkę B3System do trzech części.

Sygnity ma kolejną szansę na intratne zlecenie. Na początku września spółka podpisała umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę i wdrożenie sprzętu sieciowego dla MON. Wartość kontraktu to 80 mln zł. Wkrótce potem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za ponad 10 mln zł zlecił Sygnity utrzymanie i modyfikację systemu informatycznego, który obsługuje wypłatę świadczeń i refundację składek. Ostatnio konsorcjum Sygnity i Max Electronics wygrało przetarg na dostawę sprzętu, aplikacji, wdrożenia i szkolenia w ramach przedsięwzięcia ‚Lubuski e-Urząd’. Wartość projektu to 22,5 mln zł.