Notowana na rynku NewConnect spółka Surfland Systemy Komputerowe poinformowała o wejściu do jej akcjonariatu nowego inwestora finansowego – ABS Investment. Firma zajmuje się inwestycjami kapitałowymi i doradztwem finansowym.

Inwestor ma obecnie 25,05 proc. udziału w kapitale zakładowym Surflandu, co daje mu tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Obie spółki liczą na to, że ich współpraca pozwoli na poprawę wyników finansowych i wzrost wartości rynkowej Surflandu.