Śląska Krajowa Administracja Skarbowa zajęła się spółką z branży usług telekomunikacyjnych. Sprawdzano rozliczenie CIT za 2018 r. Według skarbówki kontrola wykazała nieprawidłowości w zwolnieniu w podatku u źródła (WHT), od dywidendy wypłaconej na rzecz podmiotu z Luksemburga.

KAS wszczęła postępowanie podatkowe. Nawiązała współpracę z zagraniczną skarbówką, korzystając z baz danych poza Polską z informacjami o podmiotach uczestniczących w optymalizacji podatkowej.

W efekcie tych działań należności spółki z tytułu zryczałtowanego CIT-u ustalono na niemal 7 mln zł. Firma wpłaciła do budżetu państwa wraz z odsetkami w sumie 10,5 mln zł.