Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła pierwszy nabór na granty na zakup licencji lub praw własności do technologii. Wsparcie jest przeznaczone dla MŚP. Jego budżet wynosi 10 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój „Otwarte innowacje — wspieranie transferu technologii”. Do 2023 r ARP przeznaczy na ten cel 70 mln zł, a dodatkowo 30 mln zł na usługi doradcze.

Dotacje są przeznaczone na zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii, które znajduje się na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Są wśród nich m.in. sensory i inteligentne sieci oparte na czujnikach, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, elektronika, biotechnologia i inne rozwiązania dla medycyny.

Wnioski muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w kraju przez mniej niż 3 lata, a na świecie – mniej niż 5 lat). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów powinna wynosić 100 tys. zł, maksymalna – 4 mln zł.