Agencja Rozwoju Przemysłu rozdysponuje środki finansowe w ramach programu Polityka Nowej Szansy. Każdego roku przez 10 lat do ich dyspozycji będzie 120 mln zł. Do końca 2020 r. pula ta zostanie zasilona dodatkowymi 600 mln zł. ARP przewiduje, że w najbliższej dekadzie z pomocy państwa będą mogły skorzystać nawet 2 mln polskich przedsiębiorstw różnej wielkości.

Pomoc jest przeznaczona dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub stanęły wobec groźby likwidacji.

  • Przewidziano 3 instrumenty wsparcia:
  • Pomoc na ratowanie – ma zapewnić płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Ma ona formę pożyczki na okres 6 miesięcy.
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą sami przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacyjny, ale dla zapewnienia jej skuteczności potrzebują wsparcia finansowego. To pożyczka na okres do 18 miesięcy.
  • Pomoc na restrukturyzację – dla firm, które nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji. Proces ma przywrócić przedsiębiorcy zdolność konkurowania na rynku. W formie pożyczki, wejść kapitałowych, na czas realizacji określony w planie restrukturyzacji.

„Jest bardzo dużo przedsiębiorstw, które jeszcze przed koronawirusem miały problemy, ale jest również grupa, których sytuacja pogorszyła się w wyniku pandemii. Wielu z tych przedsiębiorców posiada potencjał powrotu na rynek i ten potencjał będzie weryfikowany zarówno pod względem finansowym, jak i przede wszystkim pod względem wiarygodności planu restrukturyzacyjnego oraz planów zmiany modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa” – wyjaśnia dla PAP wiceprezes ARP, Paweł Kolczyński.

Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu.

Źródło: Centrum Informacji Prasowej PAP