Maciej Kowalski dołączył do rady nadzorczej S4E z dniem 2 października br. Został powołany przez ABC Datę, jako głównego akcjonariusza spółki. Jego kadencja wygasa w 2021 r. Rezygnację z udziału w radzie złożyła Katarzyna Nowak (Lomankiewicz), dyrektor departamentu skarbu w ABC Dacie.

Maciej Kowalski od maja 2015 r. do grudnia 2017 r. był wiceprezesem ABC Daty. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej spółki. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej i doradczej. Jest partnerem w grupie MCI Capital, zarządzającym funduszem MCI.EuroVentures (kontroluje m.in. ATM).

Maciej Kowalski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku finanse i bankowość oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.