ZUS jest gotów wydać ponad 20 mln zł na serwis oprogramowania SAP-a. W przetargu ogłoszonym w grudniu ub.r. przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opieki serwisowej, wspierającej funkcjonowanie Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu. Obejmuje usługi na poziomie SAP Standard Support lub równoważnym.

W sumie na realizację zamówienia ZUS zamierza przeznaczyć 22,5 mln zł (22 524 064,32 zł brutto).
W tym na zamówienie podstawowe -14,3 mln zł (14 252 642,80 zł), opcję 1 – 763 tys. zł (763 400,08 zł), opcję 2 – 7,5 mln zł (7 508 021,44 zł).

Wybrany wykonawca ma świadczyć usługi opieki serwisowej przez 2 lata. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 proc.). Okazała się ona sporo niższa niż założony przez ZUS budżet.

Zestawienie ofert

Opieka serwisowa zaproponowana przez wykonawcę powinna zapewnić minimum m.in. nowe wersje oprogramowania SAP-a – dotyczące licencjonowanych rozwiązań, objętych usługami pomocy technicznej na poziomie SAP Standard Support, jak również narzędzia i procedury uaktualnień.

Wybrany integrator ma także zapewnić pakiety korekcyjne oprogramowania SAP-a, aktualizacje do obsługi systemów operacyjnych i bazy danych innych firm, kod źródłowy dla aplikacji należących do rozwiązań objętych usługami pomocy technicznej, wsparcie w zarządzaniu zmianami oprogramowania SAP-a i in.

Opcja nr 1 może być uruchomiona w razie zakupu przez zamawiającego w okresie obowiązywania umowy maksymalnie 6 nowych, dodatkowych licencji SAP BusObj BI. Wówczas te licencje mogą zostać objęte opieką serwisową.

W opcji nr 2 ZUS może jednorazowo przedłużyć 2-letnią umowę serwisową – najwyżej o kolejne 12 miesięcy.