Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło przetarg na świadczenie usług dla systemu teleinformatycznego Podsystem Wydatków Informatycznych (PWI). Obejmują one rozwój, administrowanie, usuwanie awarii i błędów oraz wsparcie użytkowników poprzez helpdesk.

Postępowanie ogłoszono 14 grudnia ub.r. Po ok. miesiącu w styczniu br. otwarto oferty. Na wybór trzeba było poczekać do końca marca br.

Zestawienie złożonych ofert

Ministerstwo zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia 2,8 mln zł (2 814 016,00 zł brutto). Jednak odrzuciło mieszczące się w tej kwocie oferty Red Ocean i Aspello. Wybrana została oferta Sygnity.

Umowa na 4 lata

Usługi mają być świadczone przez 4 lata, obejmując ponad 350 jednostek, w tym ministerstwo, oraz powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.

Procedura rozwoju, jakim ma zająć się wykonawca, obejmuje m.in. akty prawne, architekturę, podstawową funkcjonalność systemu i zmiany w nim. W zakres administrowania wchodzi m.in. monitorowanie systemu, aktualizacje, obsługa incydentów bezpieczeństwa, wsparcie w backupie i odtworzeniu itd.

Wykonawca musi zapewnić dostępność PWI na poziomie 99,7 proc. przez 5 dni w tygodniu. Wymagany jest też helpdesk ze zgłoszeniami 24/7, w tym telefonicznie w godz. 8-16 w dni robocze.