Konsorcjum Techsource, Intaris, Maxto ITS i NTT System rozpoczęło realizację części umowy, w ramach zamówienia objętego prawem opcji na łączną kwotę 13,28 mln zł w ramach magaprzetargu, ogłoszonego przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych (cz. IV – dostawa notebooków).

W związku z realizacją zamówienia konsorcjum dostarczy wojsku 1436 notebooków Della i 37 notebooków – stacji graficznych HP.

Kontrakt za 31 mln zł

Łączna wartość umowy wynosi 31 mln zł brutto. W zamówieniu gwarantowanym konsorcjum dostarczyło we wrześniu br. 1915 notebooków Della i 50 mobilnych stacji roboczych HP za 17,7 mln zł.

Wojskowe zamówienie na sprzęt rozpisane na 14 części (oprócz notebooków, m.in. serwery, drukarki, monitory, skanery, dyski), obejmuje zakupy warte w sumie ok. 200 mln zł.

Większość rozstrzygnięć zapadła w lipcu ub.r. W kolejnych miesiącach nastąpiły wybory wykonawców dotyczące dalszych dostaw notebooków (cz. 13) i kolorowych drukarek laserowych (cz. 14).