Propozycje zmian mają m.in. zapewnić poprawę jakości dostępu do internetu w ramach usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o łącza o przepustowości minimum 30 Mbit/s.

Projekt zakłada też wprowadzenie elektronicznego sposobu składania sprawozdań przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Mowa jest również o uelastycznieniu systemu kar oraz poprawie skuteczności kontroli.

Nowelizacja przewiduje poza tym likwidację stałego, polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Zostanie on zastąpiony przez funkcjonujący już pozasądowy system  rozwiązywania sporów konsumenckich.

Projekt zmian ma trafić niedługo pod obrady Sejmu.