Weryfikację ma ułatwić możliwość przeszukania rejestrów upadłości państw UE. Pilotaż, który właśnie trwa, pozwala sprawdzić, czy orzeczono upadłość danej firmy w wybranych krajach. Projekt ma być rozszerzony na wszystkie państwa członkowskie. Obecnie w serwisie można znaleźć informacje o przepisach we wszystkich krajach Unii, wyszukać prawnika, notariusza, są także linki do rejestrów handlowych różnych państw.