Sygnity kupiło szczecińską spółkę Sagra Technology. Zawarło umowę sprzedaży 100 proc. udziałów z dotychczasowymi wspólnikami.

Cena wyniesie maksymalnie ok. 42,3 mln zł, z zastrzeżeniem jej skorygowania na podstawie bilansu zamknięcia. Ponadto część kwoty zostanie wypłacona wspólnikom po spełnieniu określonych warunków. Ostateczne rozliczenie nastąpi najpóźniej w ciągu 2 lat po zawarciu umowy sprzedaży.

Sagra została założona w 1988 r. Podstawowa działalność spółki polega na sprzedaży rozwiązań informatycznych wspierających sprzedaż, marketing i analitykę w modelu SaaS. Szczecińska firma podaje, że zaufało jej już ponad 350 klientów.

W 2022 r. Sagra Technology osiągnęła blisko 23 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 21,6 mln zł w 2021 r. Zysk netto wzrósł do 3,4 mln zł z 2,9 mln zł. W 2022 r. spółka zatrudniała 89 osób.

Jest to kolejne w tym roku przejęcie Sygnity. Na początku lutego br. sfinalizowano zakup litewskiej spółki Edrana Baltic, dostawcy ERP. Cena to ok. 12 mln zł.

Sygnity realizuje strategię przejęć, w celu budowy grupy niezależnych dostawców, oferujących kluczowe rozwiązania IT dla klientów z różnych branż i sektorów w oparciu o własne produkty.

Warszawska grupa w roku finansowym 2022/23, który trwał 5 kwartałów (1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.), osiągnęło według wstępnych danych ok. 291 mln zł przychodów oraz ok. 50 mln zł zysku netto.