Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw (91 proc.) deklaruje, że przetwarza dane na serwerach w kraju, a 13 proc. – w Unii Europejskiej, według badania przeprowadzonego na zamówienie VMware i OVHcloud. Ponadto 71 proc. twierdzi, że lokalizacja centrum danych ma dla nich kluczowe znaczenie. Blisko dwie trzecie (62 proc.) respondentów wskazało, że w wyborze usług w chmurze ważne jest, że centrum danych w znajduje się w kraju.

Chcą chmury, ale najlepiej za rogiem

Z badania zrealizowanego w I kw. br. wynika, że  85 proc. przedsiębiorstw wybiera chmurę z uwagi na jej bezawaryjność, natomiast o wyborze lokalnego dostawcy przesądzają różne kryteria. Najczęściej decydują wytyczne organizacyjne (70 proc.). W co drugiej firmie wynika to z regulacji prawnych, a im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej rośnie rola parametrów technicznych – co deklaruje 61 proc ankietowanych.

Wśród czynników, które sprzyjają lokalizacji centrum danych w kraju mogą być np.

• Bliskość lokalizacji serwerów dla klientów, która wpływa na szybkość uruchamiania aplikacji i ładowania się stron internetowych (tzw. latencja i niski „ping”).
• Potrzeba suwerenności danych, np. podejście do RODO.
• Preferowanie silniejszej albo osobistej relacji z dostawcą chmury.
• Korzystny stosunek jakości do ceny oraz transparentne koszty, które wskazało w badaniu 66 proc. ankietowanych.

O znaczeniu lokalizacji świadczy fakt, że większość – 68 proc. pytanych – przy wyborze dostawcy usług sprawdziło zgodność jego oferty z prawem Unii Europejskiej i Polski, m.in. z RODO. Jednak 24 proc. nie zdecydowało się na weryfikację.