APN Promise niedawno uruchomił na Ukrainie swoją spółką zależną, a już ma umowę na ten kraj z globalnym dostawcą.

Otóż spółka APN Promise Ukraina zawarła umowę partnerską z Microsoft Ireland Operations. Jako podmiot stowarzyszony w Microsoft Partner Network jest upoważniona do sprzedaży produktów oferowanych przez koncern z Redmond na terenie Ukrainy, w tym do sprzedaży jego rozwiązań chmurowych.

Ukraińską spółkę zależną zarejestrowano w sierpniu br. Przedmiotem jej działalności jest sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla firm i instytucji, w tym licencji oprogramowania, usług wdrożeniowych i doradczych, szkoleń, audytów oprogramowania oraz wsparcia technicznego.

W II kw. 2021 r. przychody grupy APN Promise wyniosły 120 mln zł wobec 137,6 mln zł przed rokiem. Zysk netto wzrósł do 3,6 mln zł wobec 1,7 mln zł w ub.r.