APN Promise wszedł na Ukrainę. Zarejestrowano spółkę zależną z APN Promis Ukraina LCC (sp. z o.o.).

Przedmiotem jej działalności będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk).

O zamiarze powołania spółki na Ukrainie APN Promise informował w lipcu br.

Dostawca usług IT jest już obecny na Litwie, Łotwie oraz w Estonii poprzez podmioty zależne.

W II kw. 2021 r. grupa APN Promise osiągnęła 120 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 137,6 mln zł przed rokiem. Poprawiła się natomiast rentowność. Zysk netto wyniósł 3,6 mln zł wobec 1,7 mln zł w ub.r.

APN Promise obecnie ma w sumie 10 podmiotów zależnych. Grupa zatrudniała na koniec czerwca br. w przeliczeniu na etaty 97 osób wobec 115 przed rokiem.