Transition Technologies MS (TTMS) będzie rekrutować w Afryce. Kolejnym kierunkiem jest Ameryka Południowa – zapowiada spółka.

Firma dostarcza usługi outsourcingu IT na międzynarodowym rynku. W Afryce zamierza pozyskać kilkudziesięciu programistów Java, full stack, frontend, a następnie Phyton i .net, specjalistów data science, testerów i analityków.

6-krotny wzrost zatrudnienia

Ostatnio silnie wzrosło zapotrzebowanie TTMS na fachowców. W ciągu ostatnich 6 lat zatrudnienie w spółce wzrosło sześciokrotnie. Na koniec 2021 r. wynosiło 675 pracowników.

„Rośniemy bardzo szybko i poszukujemy coraz więcej rąk do pracy. Działamy globalnie i rekrutujemy globalnie” – mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

Najpierw Kenia

Na początek firma zamierza rekrutować w Kenii, gdzie prawdopodobnie powstanie pierwsza siedziba TTMS w Afryce. Kolejne na liście są Nigeria i Ghana.

TTMS ma w 6 krajach spółki zależne (np. w Malezji, Wielkiej Brytanii i od niedawna w Danii) lub przedstawicielstwa handlowe (w USA, Singapurze i Austrii).

Multikulturowe organizacje mają przewagę

Chodzi nie tylko o wyjście z rekrutacją poza coraz bardziej konkurencyjny rynek fachowców IT w Polsce i Europie. Budowa zespołów na Czarnym Lądzie to element długoterminowej strategii.

„Na rynku IT istotną przewagę mają multikulturowe organizacje, które w przyszłości będą faworyzowane ze względu na elastyczność” – uważa prezes TTMS.

W ocenie spółki najważniejsze dla sukcesu współpracy z zagranicznymi podmiotami jest świadczenie usług w strefie czasowej klientów (w ich godzinach pracy).

Krzemowa Dolina w Kenii

Polska spółka uzasadnia wybór Kenii jako pierwszej tym, że silnie rozwija się tam branża IT, dobrze rozbudowana jest infrastruktura teleinformatyczna, działają zaawansowane mobilne usługi bankowe, sektor ICT dostaje rządowe wsparcie (na lata 2021-2022 władze przeznaczyły 210 mln dol. na finansowanie różnych inicjatyw w sektorze ICT).  O branży IT w Kenii mówi się również Krzemowa Sawanna (Silicon Savannah).

Cztery powody, dlaczego warto rekrutować specjalistów IT w Afryce
TTMS wymienia istotne czynniki decydujące o tym, by wyruszyć do Afryki na poszukiwanie fachowców IT:
– wysokie kompetencje pracowników IT. W 2021 r. w Afryce pracowało ok. 690 tys. programistów.
– ta sama strefa czasowa, w której pracuje się w Europie.
– język angielski, którym posługują się obywatele Kenii, Nigerii i Ghany.
– postępująca cyfryzacja w Afryce i np. popularyzacja smart cities.

TTMS deklaruje, że koncentruje się na sektorach stosunkowo odpornych na wahania koniunktury, o wysokich barierach wejścia i potencjale wzrostu. Są to: sektor farmaceutyczny i medyczny, przemysł, edukacja, sektor obronny i kosmiczny. TTMS po 3 kwartałach 2021 r. osiągnęła 94,4 mln zł sprzedaży (+26 proc. r/r) i 13,8 mln zł zysku netto (+49 proc.). Należy do grupy Transition Technologies.