Marcin Szul dołączy do rady dyrektorów Play Communications. Z dniem 1 lipca 2020 r. obejmie funkcję członka zarządu i dyrektora ds. finansowych w P4 (operator sieci Play).

Holger Püchert, który od 2017 r. kieruje finansami P4, złożył rezygnację i odejdzie z zarządu spółki w końcu czerwca 2020 r.

Marcin Szul ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, w rachunkowości zarządczej i kontrolingu, głównie w sektorze telekomunikacyjnym. Ostatnie 10 lat spędził w Play na stanowisku dyrektora ds. kontrolingu finansowego. Wcześniej pracował m.in. w Centertelu oraz w UPC.

Marcin Szul jest absolwentem kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma tytuł MBA z IESE Business School w Barcelonie.

 

Wzrosły przychody z usług, niższa sprzedaż towarów

Play podał również wyniki finansowe za I kw. 2020 r. Przychody wyniosły 1,744 mld zł (+3,5 proc. r/r), na co wpływ miał wzrost przychodów z usług (+7,8 proc. r/r), częściowo zniwelowany niższą sprzedażą towarów (-9,6 proc. r/r) w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

Skorygowana EBITDA wyniosła 607 mln zł (+5,3 proc. r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marży na usługach. Zysk netto spadł do 208 mln zł (-2,8 proc. r/r), przy wzroście EBITDA skompensowanym przez wyższe: amortyzację, koszty finansowe netto (głównie wpływ różnic kursowych) oraz podatek dochodowy.