Piotr Pągowski przeszedł do zespołu HP w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Firma nie podaje szczegółów na temat jego nowej funkcji. Piotr Pągowski kierował działem PPS (komputerowo – drukarkowym) od czerwca 2012 r. Wcześniej przez rok prowadził biznes komputerowy HP (ówczesny dział Personal Systems).

Obowiązki szefa działu PPS w polskim HP przejął Jacek Żurowski, dyrektor sprzedaży w dziale PPS. Menedżer pracuje w HP od 2005 r.