Jacek Żurowski od marca objął funkcję dyrektora regionalnego Zebra Technologies w Europie Środkowej. Odpowiada za biznes korporacji i rozwój kanału partnerskiego w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i krajach bałtyckich. Zebra Technologies sprzedaje wyłącznie poprzez kanał partnerski.

Wcześniej przez 12 lat, od 2005 r., Jacek Żurowski był związany z HP. Od czasu podziału korporacji od sierpnia 2015 r. do maja 2017 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i prezesa HP Inc. w Polsce. Wcześniej kierował dywizją komputerowo – drukarkową PPS w HP Polska i jej sprzedażą. W poprzednich latach odpowiadał m.in. także za kanał telco. Przed HP był związany z takimi firmami jak Xerox, Polfon.