Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem e-biznesu typu B2B powinni się spieszyć. Już 5 października rusza trzeci i ostatni w tym roku konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Na e-przedsiębiorców czeka prawie 157 mln złotych.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdysponuje środki między firmy, które chcą zbudować platformy wymiany informacji lub zintegrują istniejące systemy informatyczne, dzięki czemu komunikacja handlowa pomiędzy kooperantami będzie przebiegała automatycznie. Działania te przyczyniają się m.in. do zwiększania efektywności przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności na rynku.

 

Nabór wniosków w ramach działania 8.2 rozpoczął się 5 października br. Zakończenie planowane jest na 23 października chyba, że łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130proc. przewidzianej alokacji. Jeśli tak się stanie, zakończenie naboru wniosków może nastąpić wcześniej, o czym PARP będzie informował na stronie internetowej www.parp.gov.pl. Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są także na portalu wspierającym e-biznes www.web.gov.pl

 

Działanie 8.2 skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują współpracę w formie elektronicznej z co najmniej dwoma innymi podmiotami. Istotą projektów realizowanych w ramach działania 8.2 jest stworzenie nowych lub integracja obecnych systemów informatycznych współpracujących ze sobą firm, które sprawią, że wymiana informacji między nimi będzie zautomatyzowana. Projekty objęte są dofinansowaniem od 20 tys. zł do 2 mln zł, maksymalnie przez 24 miesiące.