W badanym okresie vendorzy dostarczyli rozwiązania o łącznej pojemności 65,3 EB – o 16,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Producenci ODM (original design manufacturer), oferujący rozwiązania dla hiperskalowalnych centrów danych, wypracowali przychód w wysokości 2,5 mld dolarów, notując 73,5 proc wzrost w ujęciu rocznym. 

Sprzedaż pamięci masowej bazującej na serwerach przyniosła wpływy 2,9 mld dolarów, czyli 13,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największym popytem wśród klientów korporacyjnych cieszyły się macierze dyskowe. Jednakże ten segment rynku skurczył się o 5,4 proc., a łączne przychody ze sprzedaży urządzeń wyniosły w  5,3 mld dolarów.

Rynek pamięci masowych dla klientów korporacyjnych odnotował po raz pierwszy od kilku kwartałów niewielki wzrost. Producenci systemów storage rozszerzają swoją ofertę o systemy all-flash i rozwiązania konwergentne oraz hiperkonwergentne. W międzyczasie znacznie wzrósł popyt na systemy hiperskalowalne, co przyczyniło się do  wzrostu całego rynku. – tłumaczy Liz Corner z IDC.

Liderem w segmencie macierzy dyskowych jest Dell EMC. choć na uwagę zasługuje duży spadek sprzedaży w ujęciu rocznym. Natomiast na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik NetAppu, który zwiększył sprzedaż o 16 proc. 

 

Dostawcy macierzy dyskowych dla klientów biznesowych, 2Q17 (w mln dolarów).

Producent  Przychody Q2 2017 Udział proc. w rynku Q2 2017 Przychody Q2 2016 Udział proc. w rynku Q2 2016 Dynamika wzrostu proc.
Dell EMC  1,515.9 28,4 1,951.6 34,6 -22,3
NetApp 694.6 13,0 595.4 10,6 16,7
HPE 621.9 11,6 684.8 12,1 -9,2
IBM 540.1 10,1 538.5 9,5 0,3 
 Hitachi  400.1 7,5  419.0 7,4 -4,5
Pozostali 1,566.8 29,3 1,453.4 25,8 7,8
Razem 5,339.4 100,0 5,642.7 100,0 -5,4

 

Producenci pamięci masowych, 2Q17 (przychody w milionach dolarów).

Producent  Przychody Q2 2017 Udział proc. w rynku Q2 2017 Przychody Q2 2016 Udział  proc. w rynku Q2 2016 Dynamika wzrostu
HPE  2,170.3 20,1 2,500.2 23,8 -13,2
Dell EMC 1,993.0 18,4 2,717.1 25,9 -26,7
NetApp 694.6 6,4 595.4 5,7 16,7
 IBM  566.3 5,2 568.5 5,4 -0,4
 Hitachi 412.6 3,8 533.8 4,1 -3.8
OMD 2,520.2 23,3 1,452.6 13,8 73,5
Pozostali  2,451.3 22,7 2,238.1 21,3 9,5
Razem 10,808.2 100,0% 10,500.9 100,0 2,9