Rada nadzorcza Orange Polska powołała do zarządu spółki na kolejną 3-letnią kadencję: Bożenę Leśniewską, Jolantę Dudek, Witolda Drożdża, Piotra Jaworskiego.

Bożena Leśniewska pełni funkcję wiceprezesa ds. rynku biznesowego. Odpowiada także za spółki Integrated Solutions oraz BlueSoft. Od ponad 20 lat jest związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. W Polkomtelu była m.in. dyrektorem regionalnym, dyrektora departamentów w centralach firm (Polkomtel, PTK Centertel, TP SA).

Jolanta Dudek w zarządzie Orange Polska jest od 2015 r., odpowiada za doświadczenia klientów. Do czasu włączenia obszaru obsługi klienta do struktur Orange Polska pełniła funkcję prezesa zarządu Orange Customer Service (do roku 2016 r.). Karierę w branży telekomunikacyjnej rozpoczęła w 2000 r. w Centertelu.

Witold Drożdż odpowiada za strategię i sprawy korporacyjne. W Orange jest od 2012 r. Do listopada 2018 r. był dyrektorem wykonawczym ds. korporacyjnych, od listopada 2018 r. wszedł do zarządu. W latach 2007-2010 był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialnym za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne, a także przewodniczącym rządowego zespołu „Polska Cyfrowa”.

Piotr Jaworski pełni funkcję członka zarządu Orange Polska ds. sieci i technologii. W Orange (wcześniej TP SA) jest od 1991 r. Od września 2016 r. był dyrektorem wykonawczym ds. sieci i technologii w Orange Polska. W listopadzie 2018 r. dołączył do zarządu.

Prezesem Orange Polska od września ub.r. jest Julien Ducarroz.