Podstawowy pakiet MiniCorax obejmuje m.in. moduły do rejestracji zakupów, do obsługi kas fiskalnych, do zarządzania sprzedażą, do rozliczeń z urzędem skarbowym. W standardowej wersji jest także aplikacja CRM oraz narzędzie do analizowania poziomu sprzedaży, zakupów i stanów magazynowych.
W zależności od profilu działalności firmy można dodawać inne moduły, takie jak Książka Przychodów i Rozchodów albo Księga Handlowa. Ich uruchomienie pozwala m.in. na generowanie sprawozdań księgowych. W pakiecie MiniCorax są dostępne również moduły Kadry i Płace HR (m.in. do naliczania wynagrodzeń, sporządzania deklaracji rozliczeniowych), a także Serwis i Usługi (przydaje się np. do prowadzenia ewidencji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych).
MiniCorax został zaprojektowany zgodnie z modelem „klient-serwer”, który ułatwia wprowadzenie zmian w poszczególnych elementach pakietu. Informacje i zdarzenia są rejestrowane w jednej, centralnej bazie danych.
MiniCorax pojawi się na rynku na przełomie września i października. Koszt pakietu podstawowego na jedno stanowisko to 354 zł brutto. Program można rozszerzyć na 3 stanowiska, każde dodatkowe kosztuje 231 zł brutto.