Konsorcjum Zakładu Systemów Komputerowych i Bcoders zostało wybrane wykonawcą w przetargu na dostawę mobilnych pracowni komputerowych, organizowanym przez NASK. Konsorcjum złożyło ofertę wartą 27,551 mln zł brutto (wartość podstawowa i opcja).

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 764 szt. mobilnych pracowni komputerowych, a w opcji dodatkowo 36 szt.

Każda mobilna pracownia składa się z 16 laptopów, punktu dostępowego, szafki do przechowywania, przewożenia i ładowania baterii urządzeń, a także z okablowania. Zamówienie trzeba zrealizować do końca czerwca br. Wykonawca zapewni również serwis gwarancyjny.

Konsorcjum z ZSK jako liderem oraz Bcoders uzyskało 100 pkt w ocenie oferty. Kryteria wyboru były następujące: cena (80 pkt), termin rozpoczęcia zamówienia podstawowego (15 pkt), rozpoznawalność producenta, tzn. uwzględnienie go w opracowaniu Gartnera (5 pkt).

 

NASK: tańsza oferta Integrated Solutions wynikiem omyłki

ZSK i Bcoders wygrali przetarg, mimo że w chwili otwarcia ofert najniższą cenę zaproponowało Integrated Solutions – 24,66 mln zł. Jednak "po poprawieniu omyłki polegającej na niezgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty" – jak podał NASK – stawka proponowana przez integratora należącego do Orange podskoczyła do 29,5 mln zł.

Drugi w kolejności pod względem punktacji był Suntar (28,14 mln zł) – uzyskał 98,32 pkt. W sumie w przetargu złożono 11 ofert. Oprócz konsorcjum ZSK i Bcoders, Suntara i Integrated Solutions, do rywalizacji o kontrakt na mobilne pracownie stanęli:

Koncept (wartość oferty 29,02 mln zł), konsorcjum Techsource, IT4P i Intaris (31,004 mln zł), konsorcjum Zakładu Systemów Komputerowych i Bcoders (27,551 mln zł), konsorcjum Computex i More Blue (29,46 mln zł), Galaxy Systemy Informatyczne (31,95 mln zł), konsorcjum Wasko i NTT Technology (38,88 mln zł), Betacom (30,76 mln zł), konsorcjum Euvic i NeckerIT (33,06 mln zł).

Odrzucono ofertę Innovation in Technology (67,65 mln zł), ponieważ jej treść według NASK nie odpowiadała zapisom SIWZ.