Mariusz Madejczyk został zastępcą dyrektora NASK i dyrektorem ds. nowych technologii dla polityk publicznych w NASK. Dotychczas tę funkcję pełnił Robert Król.

Mariusz Madejczyk ostatnio był dyrektorem Biura Informatyki i Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Jest związany z administracją rządową od 1998 r. W latach 2018-2022 był dyrektorem oddziału NASK w Białymstoku. Od 2008 r. do 2010 r. w MSWiA pracował jako pełnomocnik ministra ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

W latach 2016 – 2019 był pełnomocnikiem ministra cyfryzacji (czyli przez większość tego okresu Anny Streżyńskiej) ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Jest pomysłodawcą i współtwórcą Strategii Informatyzacji Państwa (SIP), przyjętej do realizacji przez resort w 2016 r. Był pomysłodawcą i współtwórcą systemu EZD PUW oraz EZD RP (następcy EZD PUW), jako usługi chmurowej polskiej administracji.

Od 2016 r. do dziś jest w Radzie Architektury przy Komitecie Rady Ministrów do spraw cyfryzacji.

Jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, a także dyplomowanym pszczelarzem.