W zeszłym roku NTT System wypracował wyjątkowo wysoką kwotę zysku – jednostkowo 8 mln zł. Zarząd rekomenduje, by podzielić się nim z akcjonariuszami.

Otóż mniejszą część wypracowanych profitów, a dokładnie 1,63 mln zł, chce przeznaczyć na dywidendę. Oznacza to wypłatę 0,12 zł na 1 akcję.

Większość zysku, to jest 6,38 mln zł, zasili kapitał zapasowy spółki – proponuje kierownictwo NTT System.

Rada nadzorcza tym razem jest „za

Pomysł podziału zysku poparła rada nadzorcza spółki, która w przeszłości nie zawsze zgadzała się z zarządem w tej sprawie.

Tak było np. w 2019 r., gdy rada uznała, że warto wypłacić wyższą dywidendę niż chciał zarząd, a jej zdanie podzieliło walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2020 r. podejmie zgromadzenie spółki.

W zeszłym roku, z zysku za 2019 r., NTT System wypłaciło 0,07 zł na 1 akcję (w sumie 0,95 mln zł). Wówczas zysk do podziału był jednak znacznie niższy (4,47 mln zł) niż w 2020 r.

W ujęciu skonsolidowanym NTT System w 2020 r. osiągnął 8,5 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 82 proc. wobec 2019 r.