Dział Prywatnych Systemów Radiowych Ericssona został zamieniony w spółkę Com-Net Ericsson. Spółka zajmuje się projektowaniem, budowaniem, finansowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów radiowych, oferując rozwiązania z dziedziny ruchomej łączności radiowej. Jest ona równocześnie przedstawicielstwem amerykańskiej Com-Net Ericsson Critical Radio Systems, w której 20 proc. posiada Ericsson, a 80 proc. Com-Net Critical Radio Systems. Do połączenia Com-Net i Ericsson Private Radio Systems doszło w 1999 roku.