Nexera kupiła kolejny fragment infrastruktury światłowodowej Citynetu działającej w województwie łódzkim. Pozyskana sieć obejmuje 16 tys. gospodarstw domowych zlokalizowanych głównie w powiecie zgierskim.

To już druga umowa Nexery z Citynetem. W najbliższym czasie obie firmy skupią się na integracji pozyskanej sieci z dotychczasowym zakresem multi-światłowodu Nexery, co umożliwi korzystanie z niej przez wszystkich zainteresowanych dostawców internetu i telewizji.

W okresie integracji właściciel przejmowanej infrastruktury nadal będzie świadczyć swoje usługi mieszkańcom, odpowiadając za utrzymanie i rozbudowę sieci.

Umowa zawarta 31 sierpnia br. z Citynetem jest dziewiątym tego rodzaju porozumieniem dostawcy multi-światłowodu.

Do tej pory Nexera kupiła infrastrukturę od dziesięciu lokalnych i regionalnych ISP: Alfanet, Alfaszybkinet, AnetConnect, Citynet, Fan-Tex, IT Partners, Telco, Symetra, Telcent i Uninet, działających na terenie województw świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i śląskiego. Łączny zasięg nabytych przez hurtownika sieci to blisko 140 tys. HP, z których w trakcie zakupu ponad 40 tys. korzystało z usług.