Ruszyło postępowanie sanacyjne wobec Neonetu. Zostało otwarte na wniosek spółki postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia br. Oznacza to, że wniosek o upadłość, który spółka, jak informuje, złożyła tylko z ostrożności, nie będzie dalej procedowany.

Restrukturyzacja ma poprawić sytuację przedsiębiorstwa i umożliwić spłatę dotychczasowych wierzycieli. Neonet zapowiada reorganizację firmy w celu rozwiązanie aktualnych trudności (spółka zawnioskowała o sanację z powodu problemów z płynnością) i umożliwienie rozwoju w 2024 r.

Zarząd deklaruje, że jest zdeterminowany do uzdrowienia przedsiębiorstwa i dalszego prowadzenia działalności. Zapewnia, że w toku restrukturyzacji sklepy stacjonarne i internetowe nadal będą normalnie działać, a klienci nie odczują trudności.

Decyzją sądu spółka zachowa własny zarząd nad całym przedsiębiorstwem (w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu), co w jej ocenie powinno ułatwić przebieg postępowania. Na zarządcę wyznaczono Kancelarię Restrukturyzacyjną z siedzibą w Smolcu koło Wrocławia.