Blisko 35 proc. MŚP wystawia obecnie mniej faktur niż przed pandemią. Ale sporo jest firm, gdzie ich liczba wzrosła – prawie 27 proc. Reszta przedsiębiorców nie potrafi określić zmiany – według badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów BIG i firmy faktoringowej NFG.

Zjawisko utraty kontraktów lub zleceń najbardziej widoczne jest w firmach małych oraz działających w branży budowlanej. Więcej faktur wystawiają podmioty średnie i te z sektora produkcji.

Komu lepiej, komu gorzej

W przemyśle jest obecnie relatywnie najlepsza koniunktura. Indeks PMI w grudniu wzrósł do 51,7 pkt. z 50,8 pkt w listopadzie. Firmy produkcyjne, zwłaszcza te kooperujące z zagranicą, notują zwyżki zamówień.

Gorzej radzą sobie branże: budowlana, handlowa i usługowa. W tej pierwszej aż 42 proc. podmiotów uskarża się na spadek liczby wystawianych faktur.  

Słaby popyt i ograniczenia

Wśród głównych przyczyn, dla których przedsiębiorcy wystawiają mniej faktur, są przede wszystkim: słabszy popyt na ich produkty i usługi (55,2 proc.), ograniczenia w działalności kontrahentów na skutek obostrzeń (53,5 proc.) i problemy finansowe klientów (44,8 proc.).

Wyraźnie mniej (18 proc.) jako przyczynę podało zamknięcie działalności przez kontrahentów albo klientów.

Wiele firm uskarża się również na brak środków finansowych, trudności z uzyskaniem od dostawców surowców niezbędnych do produkcji bądź świadczenia usług, brak rąk do pracy czy niewystarczającą ilość towaru – to wszystko też wpływa na ograniczenia w wystawianiu faktur.

Mniej szans na finansowanie

Nawet 100 faktur mniej wystawiają miesięcznie MŚP w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii. Taką odpowiedź wskazało 13,4 proc. firm (głównie średnich i produkcyjnych). Nieco ponad 1/4 przedsiębiorców wystawia do 10 faktur mniej (głównie mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej). Z kolei małe firmy, głównie z branży handlowej, straciły do 30 faktur w miesiącu.

„Faktura fakturze nierówna. Dla jednej firmy utrata stu kontraktów będzie oznaczać 10-procentową lukę w budżecie, a dla innej brak jednej czy dwóch faktur może być gwoździem do trumny, gdyż byli to strategiczni klienci. Taka sytuacja często ma miejsce w mikrofirmach” – zwraca uwagę Dariusz Szkaradek, prezes NFG.

Co istotne, faktura stanowi dla przedsiębiorcy zabezpieczenie finansowania np. w formie faktoringu. Mniejsza liczba faktur ogranicza takie możliwości.

Badanie „Płynność finansowa MŚP w pandemii” na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i NFG przeprowadził IMAS International w IV kw. 2020 r. metodą CAWI na grupie 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.