Nowości mają pojawić się w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ordynacji podatkowej. Data wejścia w życie przepisów to 1 lipca br. Zmiany dotyczą „solidarnej odpowiedzialności podatkowej” za długi wobec fiskusa. Mianowicie firma, która kupuje towar albo usługę, zostałaby objęta „solidarną odpowiedzialnością”, jeśli wiedziała lub miała „uzasadnione podstawy do przypuszczenia”, że dostawca nie ureguluje podatku. Krótko mówiąc przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, że firma, w której coś kupił, nie odprowadziła VAT-u. Ponadto gdyby cena zakupu odbiegała od rynkowej, według projektu istnieje domniemanie działania przez nabywcę w złej wierze.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje do premiera Tuska, żeby nie wprowadzono w życie projektowanych przepisów. Działania Ministerstwa Finansów ZPP nazywa groźnymi dla państwa i niemoralnymi.