Zanosi się na udany początek roku dla mniejszych resellerów, oferujących rozwiązania cyberbezpieczeństwa dla MŚP – wynika z danych Contextu.

Otóż w Europie przychody ze sprzedaży zabezpieczeń chmurowych w ostatnim tygodniu 2023 r. były o 4 proc. wyższe niż przed rokiem, przy czym bezpieczeństwo punktów końcowych (-1,5 proc. r/r) i sieci (-0,5 proc. r/r) wypadły gorzej ze względu na słaby trzeci i czwarty kwartał 2023 r.

Na rynkach takich jak Francja, Wielka Brytania i Włochy wzrost na chmurowej cyberochronie był znacznie wyższy niż średnia europejska (odpowiednio o 26,2 proc.; 13,9 proc.; Włochy 11,8 proc.).

Według ekspertów mali i średni resellerzy, zwłaszcza we Francji, byli w stanie wykorzystać rosnący popyt ze strony MŚP, generowany większymi inwestycjami i potrzebą zapewniania klientom rozwiązań lepiej dostosowanych do ich potrzeb.

Całkowite przychody z cyberbezpieczeństwa spadły nieznacznie (-0,3 proc. r/r), natomiast 2023 rok zakończył solidny wzrost w 50 tygodniu (11 – 17 grudnia) na pięciu największych rynkach. Jest to zazwyczaj ważny moment w roku w sprzedaży cyberbezpieczeństwa w kanale, ze względu na odnowienia i aktualizacje klientów.

Context przewiduje, że pozytywne wyniki będą kontynuowane na początku 2024 r.

Większy nacisk na szkolenia

Context spodziewa się m.in. że w tym roku nastąpi ponowna koncentracja na szkoleniach i zwiększaniu świadomości użytkowników, ponieważ ludzie są najsłabszym ogniwem cyberbezpieczeństwa.

Oczekiwana jest transformacja sztucznej inteligencji, w miarę przejścia do jej praktycznego zastosowania w analizie zagrożeń i analizie danych. Niestety AI będzie również wykorzystywana przez cyberprzestępców do kreowania fałszywych informacji oraz w kampaniach phishingowych.

W 2024 r. należy spodziewać się kampanii dezinformacyjnych, które obok tradycyjnych zagrożeń cybernetycznych, będą miały na celu zakłócenie i wykorzystanie wyborów (w USA, Wielkiej Brytanii, do Parlamentu Europejskiego) oraz ważnych wydarzeń sportowych, jak Igrzyska Olimpijskie.