Firma Data Logistics została wyłącznym przedstawicielem Magellan Software na terenie Warszawy. Firmy zawarły przedwstępną umowę o współpracy. Obie firmy oferują usługi outsourcingu w zakresie archiwizacji dokumentów na platformie AS/400 i dostępu do nich za pośrednictwem sieci rozległych.