ABC Data stała się pierwszym w Europie Środkowej i Wschodniej dystrybutorem licencji na oprogramowanie Novella. Licencje te będą sprzedawane wyłącznie w Internecie, w systemie InterLink, przeznaczonym dla partnerów handlowych ABC Daty. Obecnie ponad 40 proc. usług Novella dla sieci trafia na rynek w postaci
licencji, a jego przedstawiciele szacuja, że w najbliższej przyszłości będzie to około 70 proc. wszystkich sprzedawanych produktów producenta.