Proponowana zmiana dotyczy rozporządzenia ministra finansów z 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Obecnie (do 31 grudnia br.) obowiązuje okres przejściowy, w którym czas przechowywania kopii paragonów fiskalnych skrócono z 5 do 2 lat. Propozycja zakłada, że od 2012 r. 2-letni okres stanie się regułą. Przez co najmniej 24 miesiące należałoby archiwizować papierowe kopie dokumentów z kas fiskalnych, potwierdzające sprzedaż. Zdaniem ministerstwa dłuższe trzymanie kwitków nie jest potrzebne, bo w przeciętnych warunkach kopie paragonów są czytelne najwyżej przez 2 lata, a dobowe raporty fiskalne pozostają w pamięci kasy i w razie potrzeby można je wydrukować.